Stanoviska SPD 9.2.2021

Odpovědět
admin
Administrátor fóra
Příspěvky: 142
Registrován: pát 17. črc 2020 13:34:13

Stanoviska SPD 9.2.2021

Příspěvek od admin »

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí
Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že hnutí SPD s
plošnými zákazy nesouhlasí, a naši poslanci, tak jako v minulosti,
nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD
požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody, které
zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské. Jsme
dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů. Ústavní soud ale svým rozhodnutím
podezřelým z účelovosti zapříčinil v této době možnou ústavní krizi.
Evropská unie zpochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a
požaduje, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války. Hnutí
SPD podpoří zákony, které pomůžou dlužníkům v exekucích. Požadujeme
zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby tato agenda
znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a Sněmovny. Evropská
unie zavádí cenzuru pod záminkou „boje proti dezinformacím" a boje proti
„nenávistným projevům". Hnutí SPD hájí princip naší ústavnosti, že
cenzura je nepřípustná. Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných
zdrojů energie je zhroucení švédské energetiky. Uhlíková ideologie přímo
ohrožuje budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Odsuzujeme
hloupé výroky ministryně Maláčové, která uvedla, že epidemie covid-19 je
horší než druhá světová válka.

👉 Opakované prodlužování nouzového stavu je důsledkem nekoncepční práce
vlády.
Hnutí SPD s plošnými zákazy a opatřeními nesouhlasí a naši poslanci, tak
jako v minulosti, nebudou hlasovat pro další prodloužení nouzového
stavu. Protiepidemická opatření, která byla kvůli epidemii zavedena,
přestala fungovat. Řekl to 4. února ministr zdravotnictví Jan Blatný.
Nedodržování stávajících opatření je podle něho jedním z hlavních
důvodů, proč je třeba tato opatření stále prodlužovat. Jsme přesvědčeni
o tom, že pokud se bude opakovaně prodlužovat nouzový stav, lidé budou
opatření porušovat čím dál tím více, protože pro obyčejné lidi platí, a
pro papaláše nikoliv. Opakované prodlužování nouzového stavu je
důsledkem nekoncepční práce vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM za tři
čtvrtě roku připravit a schválit potřebnou legislativu tak, aby byla
zajištěna ochrana rizikových skupin a nikoliv uplatňována plošná
drakonická omezení pro všechny. Hnutí SPD s plošnými zákazy a opatřeními
nesouhlasí a naši poslanci, tak jako v minulosti, nebudou hlasovat pro
další prodloužení nouzového stavu. Máme vlastní návrhy, jak situaci
řešit prostřednictvím stávajících zákonů a případně jejich drobnými
úpravami. Jde v prvé řadě o novelu zákona o ochraně veřejného zdraví,
která by umožnila realizovat ochranu ohrožených a rizikových skupin
občanů bez plošného vyhlašování nouzového stavu. Tyto návrhy ale tato
vláda odmítá, protože je pro ni opakované prodlužování nouzového stavu
pohodlnější pro netransparentní nákupy bez výběrových řízení.

👉 Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol, neboť škody,
které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské.
Škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou
obrovské. Hnutí SPD proto požaduje co nejrychlejší návrat žáků do škol.
Dlouhodobé distanční vzdělávání nemůže nahradit vztah učitel – žák –
spolužáci a zároveň dochází k celkovému snížení úrovně vzdělání. Je
potřeba také odlehčit rodičům, kteří jsou s dětmi již dlouhodobě doma.
Pokud budou před nástupem do škol na žácích prováděny testy na covid-19,
musí být dobrovolné a zároveň musí být zvolena taková neinvazivní
metoda, aby dětem odběry nezpůsobovaly trauma a bolest a zároveň, aby
testy byly státem plně hrazeny. Takových testů je dnes na trhu již celá
řada. Je třeba, aby takové testy byly na dobrovolné bázi k dispozici i
pro občany, aby nemuseli podstupovat bolestivé testy.

👉 Jsme dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů. Ústavní soud ale svým
rozhodnutím podezřelým z účelovosti zapříčinil v této době možnou
ústavní krizi.
Oznámení o nálezu Ústavního soudu z minulého týdne ve věci změny
volebního zákona pár měsíců před volbami považuje hnutí SPD za ryze
politický akt ze strany jejího předsedy Pavla Rychetského. Pomohl tímto
rozhodnutím stranám a hnutím, které by se do Sněmovny nedostaly a také
stávajícím koalicím, kterým bylo zrušeno kvórum, aby jejich hlasy
nepropadly. Ústavní soud paradoxně tímto svým rozhodnutím a v této době
zapříčinil možnou ústavní krizi, přestože měl čas na projednání více než
tři roky. Čas a způsob přijetí nálezu Ústavního soudu tímto zasáhl do
procesu přípravy voleb jak na úrovních politických stran a hnutí, tak na
úrovni volebních orgánů a vystavil tak občany – v době nouzového stavu –
bezprecedentní nejistotě, zda se podaří během krátké doby v Parlamentu
přijmout novou zákonnou úpravu pravidel pro podzimní sněmovní volby.
Rozhodování o změně volebního systému v době, kdy již prezident
republiky vyhlásil termíny sněmovních voleb, a začala volební kampaň,
může vyvolat zcela mimořádná ústavní rizika. Může nastat i situace, že
Sněmovna nebude mít v říjnu po skončení tohoto volebního období žádné
poslance. Podle názoru SPD by bylo v rámci složitých jednání při
přípravě řešení změny volebního zákona dobré prosazovat, aby byl způsob
volby občanům srozumitelný, systémový a zajistil stabilitu vlády. Jsme
dlouhodobě zastánci rovnosti hlasů, protože malé kraje (jako Liberecký
anebo Karlovarský) současný zákon dlouhodobě poškozuje. Jsme také
dlouhodobě zastánci přímé volby a odvolatelnosti politiků, což ale v
současné době není bohužel na pořadu dne. Nadále však odmítáme variantu
korespondenčních voleb, jelikož hrozí manipulace a podvody.

👉 Evropská unie zpochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a
požaduje, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války.
Dne 26. ledna 2021 byla v Petičním výboru Evropského parlamentu
projednávána petice dvou maďarských občanů, kteří se domáhají zrušení
rezoluce Slovenské národní rady z roku 2017 o nezrušitelnosti Benešových
dekretů. Všichni členové Petičního výboru, kteří se k věci vyjadřovali
(ČR nemá v Petičním výboru zástupce) vyslovili jasnou podporu tomuto
požadavku, včetně německého zástupce vládní CDU, s výjimkou polského
konzervativního poslance, který požadavek odmítl. Podporu požadavku
vyjádřil také zástupce právního odboru Evropské komise. Bylo rozhodnuto
vyslat na Slovensko delegaci s požadavkem na zrušení jeho rezoluce.
Návrh na podporu zrušení Benešových dekretů projedná Výbor pro lidská
práva. Evropská komise pak zřejmě připraví směrnici nebo nařízení ke
zrušení Benešových dekretů, přičemž požadavky na revizi Benešových
dekretů se v EU objevují nejméně 10 let. Nová je vstřícnost k těmto
požadavkům ze strany Evropské komise. Hnutí SPD zásadně odmítá revizi
tzv. Benešových dekretů a připomíná, že naopak nám Německo dosud
nevyplatilo válečné reparace za škody způsobené v druhé světové válce.

👉 Hnutí SPD podporuje zákony, které pomůžou k oddlužení dlužníků v
exekucích a omezí korupci.
Tento týden jsou na pořadu jednání Sněmovny mj. exekuční řád (novela
občanského soudního řádu) a insolvenční zákon (novela zákona o úpadku a
způsobech jeho řešení). Poslanci SPD jsou spolupředkladateli novely
exekučního řádu, která v případě přijetí přinese změny v oblasti
exekucí, kde podporujeme princip jeden dlužník – jeden místní exekutor.
To znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden
exekutor. Zároveň je zde důležitý i princip teritoriality, tedy, že
exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu
trvalého pobytu dlužníka. Tento princip odstraňuje korupční prostředí a
zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního
exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku. SPD se
také dlouhodobě snaží pomoci lidem v dluhových pastech, a proto vítáme,
že se na pořad schůze konečně dostala novelizace insolvenčního zákona,
která v případě přijetí pomůže k oddlužení našich občanů. Cílem tohoto
zákona je v první řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze
šedé ekonomiky zpět do systému. Hnutí SPD také podalo zákon na
zestátnění exekutorů, na zrušení úroků z úroků a na změnu pořadí
splácení, aby se nejprve splácela jistina (dluh) a až poté poplatky,
jelikož dnes je tomu naopak, a lidé často již násobně přeplatili
jistinu, a přesto se nemohou exekuce zbavit.

👉 Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury, a aby
tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a
Sněmovny.
Odejmutím sportu z rezortu školství a zřízením nové Národní sportovní
agentury (NSA) se sport a jeho financování zcela vymklo sněmovní
kontrole. Milan Hnilička byl jmenován vládou ANO, ČSSD s podporou KSČM
do funkce předsedy NSA bez výběrového řízení. Tím se stal v podstatě
ministrem sportu bez kontroly. Minulý týden předseda Hnilička odvolal
své dva náměstky a jmenoval dvě nové místopředsedkyně, a navíc si najmul
firmu, která má miliardy pro sport rozdělovat. Celé současné vedení NSA
tímto vyvolává další pochybnosti. SPD hájí zájmy sportovců a jsme
zároveň pro efektivní rozdělování finančních prostředků. Požadujeme
proto odvolání současného vedení NSA a zároveň tuto agenturu zrušit jako
naprosto zbytečný a nákladný státní úřad, který je zcela
netransparentní, a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva,
které se touto problematikou bude systémově zabývat. Tímto krokem se
dostane agenda sportu zpět pod kontrolu Sněmovny a omezí se tak
netransparentnost při rozdělování peněz z NSA v oblasti sportu.

👉 Evropská unie zavádí cenzuru pod záminkou „boje proti dezinformacím" a
boje proti „nenávistným projevům". Hnutí SPD hájí princip naší
ústavnosti, že cenzura je nepřípustná.
V posledních letech stále více narůstá snaha protidemokratických sil v
orgánech EU i v České republice o zavádění různých forem cenzury pod
průhlednou záminkou „boje proti dezinformacím" a „nenávistným projevům".
Podobná snaha se ve společnostech objevuje vždy, když se vládnoucí moc
dostává pod tlak demokratických požadavků, kterým nechce vyhovět, a
proto míní odstranit občanské svobody, zejména svobodu projevu. Vždy jde
o přípravu k prosazení diktatury a současně podmínku jejího vládnutí.
Společnost, v níž se uplatňuje cenzura, nelze pokládat za plně
demokratickou. Cenzura se projevuje zejména omezováním až znemožněním
šíření informací a názorů na sociálních sítích, nevyvážeností obsahu a
nedostatečnou veřejnou kontrolou veřejnoprávních médií. Pro SPD je
zasahování do svobody projevu jinak než podle platných zákonů
nepřijatelné, protože svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie.
Občané se mohou rozhodovat v souladu se svými zájmy pouze za
předpokladu, že jsou dostatečně a nezkresleně informováni o všech
zájmových skupinách a názorových proudech. SPD pevně stojí za článkem 17
Listiny základních práv a svobod, který je součástí ústavního pořádku
ČR, a který v odstavci 3 jednoznačně konstatuje: „Cenzura je
nepřípustná" a jasně říkáme, že jakákoliv forma cenzury je protiústavní.

👉 Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných zdrojů energie je
zhroucení švédské energetiky. Uhlíková ideologie přímo ohrožuje
budoucnost evropských zemí včetně České republiky.
Vlivem bláznivých teorii o zajištění energie pouze z takzvaných
obnovitelných zdrojů došlo ve Švédsku k odstavení jaderných a uhelných
elektráren. Důsledkem je zhroucení švédské energetiky. Švédsko čelí
absolutnímu nedostatku elektrické energie a s tím souvisejícímu nárůstu
cen. Cena vzrostla více než pětkrát a v zemi dochází k výpadkům dodávek.
Jasně se ukazuje, že energetická koncepce EU, takzvaný „Green Deal"
(Zelený úděl) a s tím související uhlíková ideologie přímo ohrožuje
budoucnost evropských zemí včetně České republiky. Musíme včas říct NE.

👉 Odsuzujeme hloupé výroky ministryně Maláčové z ČSSD, která uvedla, že
epidemie covid-19 je horší než druhá světová válka.
Výroky ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v
médiích, kdy uvedla, že epidemie covid-19 je horší než druhá světová
válka, je možné považovat za potvrzení názoru, že paní ministryně
Maláčová je hloupá ministryně. Naše země by neměla mít hloupé ministry.
Jde také o pošlapání památky milionů obětí holokaustu a desítek milionů
obětí válečného běsnění nacistů.

Odpovědět